Świetlica szkolna


Godziny pracy:

Budynek główny: 6.45 - 16.00
Budynek nr 2 (tzw. filia): 6.00 - 17.15

Korzystanie ze świetlicy jest nieodpłatne. O przyjęcie dziecka do świetlicy ubiegać się mogą w pierwszej kolejności rodzice pracujący zawodowo (lub prawni opiekunowie). Kwalifikowania i przyjmowania uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie wypełnionej przez rodziców karty zgłoszenia dziecka do świetlicy. Świetlica realizuje swoje zadania według szkolnego oraz własnego rocznego planu pracy wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej, uwzględniając dzienny rozkład zajęć.
Uczniowie spędzając czas w swietlicy , zajmują się :

 • pracą własną : odrabianie zadań domowych pod nadzorem wychowawcy

 • grami stolikowymi i edukacyjnymi

 • uczestniczeniem w ciekawych i różnorodnych zajęciach tematycznych oraz plastycznych z uwzględnieniem rożnych technik plastycznych

 • uczestniczeniem w świetlicowych konkursach plastycznych, artystycznych, rozwijających zainteresowania i umiejętności uczniów

 • czytaniem prasy, literatury - zajęcia czytelnicze

 • grami i zabawami integracyjnymi w swietlicy i na boisku szkolnym.
  Uczniowie przebywający w świetlicy są zobowiązani do przestrzegania regulaminu świetlicy oraz podstawowych zasad bezpieczeństwa.

  SERDECZNIE ZAPRASZAMY !!!

  Wyniki konkursu "Portret Pani Jesieni"
  Świetlica - Archiwum