O nas

Patron szkoły
Maksymilian Basista (1883-1967)

Patriota, działacz polityczny i kulturalny. Był redaktorem "Gazety Rybnickiej" i współzałożycielem chóru "Seraf", organizatorem Towarzystwa Czytelni Ludowych. Za swą działalność został aresztowany przez władze pruskie. Uczestniczył w powstaniach śląskich oraz działał przy organizowaniu plebiscytu. Przewodniczył Radzie Miejskiej w latach 1932-34, a następnie pełnił funkcję wiceburmistrza Rybnika do 1939 roku. W czasie wojny był więźniem obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu. Został odznaczony orderem Polonia Restituta. • Szkoła Podstawowa nr 11 jest placówką dwuzmianową.

 • 736 uczniów uczy się w 32 oddziałach /23 w budynku głównym - klasy III - VII, 9 w budynku nr 2 tzw. filli - klasy I - III/.

 • O wszechstronny rozwój dzieci troszczy się 70 nauczycieli, z pełnymi kwalifikacjami oraz 19 pracowników administracji i obsługi.

 • Zajęcia dydaktyczne rozpoczynają się o godz. 8.00 i kończą najpóźniej o godz. 16.10.

 • W budynku filii klasy I i II uczą się na dwóch zmianach:
  I zmiana - 8.00 do 11.25 lub 12.30
  II zmiana - 10.40. lub 11.45 do 16.10

 • uczniowie klas I-III korzystają z zajęć gimnastyki korekcyjnej, a klasy IV-VI z zajec sportowo-rekreacyjnych (koszykówka, piłka nożna, tenis stołowy, badminton, lekka atletyka),

 • organizujemy wyjazdy na basen dla kl. III - uczniowie mają możliwość zdobycia karty pływackiej,

 • swoje pasje uczniowie odkrywają i rozwijają w licznych kołach zainteresowań,

 • uczniowie mogą zdobywać kartę rowerową - zajęcia z przepisów ruchu drogowego odbywają się na lekcjach techniki w klasie V.

  Wieloletnią tradycją naszej szkoły jest organizacja wielu ciekawych imprez szkolnych i mędzyszkolnych. Między innymi:

 • Dni Śląskie w Jedenastce.

 • Międzyszkolny Festiwal Pieśni Patriotycznej"To Mądrze, Że W Śpiewie Jest Ojczyzna".

 • Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Śląsku.

 • Szkolny Festiwal Piosenki Śląskiej.

 • Mikołajki.

 • Wieczór Wigilijny dla dzieci z rodzin wymagających wsparcia "Wigilia po Śląsku".

 • Jasełka.

 • Karnawałowy Bal Przebierańców.

 • Bal dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

 • Wiosenny Omnibus.

 • Dzień Dziecka - "Dla każdego coś ciekawego".

  Uczniowie naszej szkoły biorą udział w różnych projektach i programach. Między innymi:

 • "Szkoła promująca zdrowie".

 • "Trzymaj formę".

 • "Szkoła bez przemocy".

 • "Bezpieczny Pierwszak".

 • "Bezpieczny Rowerzysta".

 • "Bezpieczny Internet".