Witamy ...

Zgodnie z Uchwałą Nr 289/XXI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 kwietnia 2012r. Szkoła Podstawowa Nr 11 im. Maksymiliana Basisty wspólnie z Przedszkolem Nr 36 tworzą ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 11.